Παρακαλούμε εισάγετε το ποσό πληρωμής  σε μορφή xxxx,xx ( π.χ. 25,50 )  στο παρακάτω πλαίσιο
και κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο».